Myslivost a ochrana přírody

Myslivost

Na lesní správě je v současné době 18 vlastních honiteb o výměře 12 637 ha, z nichž jsou dvě obory. Obora Kralice je jedna z nejstarších v českých zemích s chovem daňčí zvěře, jejíž his-torie sahá do patnáctého století. Druhá obora je obora Jinošov, kde jsou chováni daňci maďar-ského původu.

Ochrana přírody

V lesích obhospodařovaných LS jsou vyhlášeny následující chráněná území:

NPR Divoká Oslava                  

310 ha

NPR Mohelenská hadcová step                  

1ha

 PR Údolí Oslavy a Chvojnice

1142 ha

PR Jelení žlíbek

12 ha

PR Krnovec 

9 ha

 PR Velká Skála 

10 ha

PR Kamenný vrch

1 ha

PP Pustý mlýn

22 ha

PP Obora Kralice

268 ha

PP Olšoveček

3 ha

 PP Rybičková skála

1 ha

PP Skalky u přehrady 

1 ha

V souvislosti se soustavou NATURA 2000 jsou vyhlášeny následující EVL:

Nad Brněnskou přehradou 311 ha
Údolí Jihlavy 128 ha
Údolí Oslavy a Chvojnice 1486 ha
Náměšťská obora 268 ha
Rozsypaná 12 ha
Pisárky 1 ha
Modřické rameno 1 ha