Myslivost a ochrana přírody

 

Myslivost

Na lesní správě je v současné době 18 vlastních honiteb o výměře 12 637 ha, z nichž jsou dvě obory. Obora Kralice je jedna z nejstarších v českých zemích s chovem daňčí zvěře, jejíž his-torie sahá do patnáctého století. Druhá obora je obora Jinošov, kde jsou chováni daňci maďar-ského původu.

Ochrana přírody

V lesích obhospodařovaných LS jsou vyhlášeny následující chráněná území:

PR Údolí Oslavy a Chvojnice 1 452 ha
PP Obora Kralice 268 ha
PR Bosonožský hájek 3 ha
PR Krnovec 9 ha
PR Velká Skála 10 ha
PP Olšoveček 3 ha
PP Rybičková skála 1 ha

V souvislosti se soustavou NATURA 2000 jsou vyhlášeny následující EVL:

Nad Brněnskou přehradou 311 ha
Údolí Jihlavy 128 ha
Údolí Oslavy a Chvojnice 1486 ha
Bosonožský hájek 3 ha
Náměšťská obora 268 ha