Obora Kralice

Kralická obora v blízkosti historických míst Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou patří mezi nejstarší obory v České republice. První zmínka o oboře je z 16. století z období kdy Náměšťské panství vlastnili páni z Lomnice (1545). Svým významem představuje území s velkou historickou, estetickou i ekologickou hodnotou. Její současný vzhled je výsledkem citlivého hospodaření lesníků a krajinných architektů po několik staletí. Hlavním cílem a funkcí obory byl chov zvěře za účelem lovu, ale také požadavky bývalých majitelů na estetiku a reprezentativnost území.

Posledními majiteli panství byl rod Haugwitzů, jejichž způsob hospodaření, vztah k přírodě a krajině je dodnes patrný a zanechal zde osobitý ráz, zjevný dodnes množstvím drobných staveb, rozdělením lesa průhledy a letitými alejemi podél cest.  Vytvořili zde komponovanou krajinu co do způsobu uspořádání obdobnou Lednicko-Valtickému areálu.

Významnými stavbami v oboře jsou klasicistní zámeček Lusthaus, myslivna ve východní části obory a prostor bývalé střelnice zničené požárem v r. 1973, ze které se zachoval pouze zděný krb. Zdejší střelnici navštívil ve dnech 17. – 18. června 1914 následník trůnu František Ferdinand d ´Este a střílel zde na živé holuby. O deset dní později byl v Sarajevu zastřelen.

Obora je přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vzácných brouků tesaříka obrovského, páchníka hnědého a kovaříka fialového. Obora je rovněž nemovitou kulturní památkou a součástí krajinné památkové zóny Náměšťsko.

Lesy České republiky, s. p. se svým hospodaření snaží navázat na odkaz a dílo předchozích tvůrců a spravovat oboru Kralice s cílem zachování a citlivého rozvoje kulturní krajiny.

V oboře je v současnosti chován daněk skvrnitý a jelen evropský. O kvalitě chovu vypovídají nejlépe bodová hodnocení význačných trofejí daňka 211,08 a 208,13 bodů CIC a jelena 231,65 a 236,70 bodů CIC.

Ceník poplatkových lovů

Obecné informace
Kontakt: Lesní správa Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71, Náměšť nad Oslavou, Telefon:  +420 956 145 111, +420 724 523 280,
E mail:jaroslav.adamek@lesycr.cz,
Místopis: Jižní Morava, 10km jižně od Velké Bíteše
Výměra: 282 ha
Popis: Obora se nalézá v nadmořské výšce 360 – 480 m. n. m. Terénně je obora členitá. Ve střední části je rovinatá, v západní části jsou hluboké rokle a prudké stráně s malými potůčky. Východní část území tvoří ploché údolí. Z celkové výměry tvoří travní porosty a sady 16 ha. V oboře se nachází celkem 7 malých vodních nádrží a 2 rybníky. V plánu je výstavba dalších dvou víceúčelových nádrží. Lesní porosty jsou tvořeny převážně dubem, habrem a lípou, pro zvýšení úživnosti i jírovcem maďalem (8%).
Chovaná zvěř: jelení a daňčí
Ubytování: myslivna v oboře – v rekonstrukci (do r. 2019)
Služby: poplatkové lovy a prodej živé zvěře, možnost lovu ryb
Návštěvní řád: Do obory je povoleno vstupovat od 1.července do 31. srpna od 9:00 do 17:00 hod. Ostatní dny pouze po domluvě na lesní správě.
Myslivecké kontakty
Ing. Roman Křivánek lesní správce
Telefon 956 145 101
Mobil 724 524 115
Email roman.krivanek@lesycr.cz
Karel Pivoňka technik lesní správy
Telefon 956 145 107
Mobil 724 524 107
Email karel.pivonka@lesycr.cz